Nu ook NBA gecertificeerd!

Nieuws3

Vanaf nu zijn we ook NBA gecertificeerd!

We zijn vanaf nu ook bij de NBA, bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten) erkend!

Als erkende PE-instelling kunnen wij ons cursusaanbod aanbieden met de daarbij behorende gecertificeerde PE-uren.

Accountants dienen te voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten daarvan is verplicht. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden.

Voortaan kunnen dus alle AA en RA accountants gecertificeerde PE-uren behalen na het volgen van:

Maxellence training : 31 PE-uren

Soundwise I training : 9 PE-uren

Soundwise II training: 7 PE-uren

en het maximale halen uit zichzelf en zich ontwikkelen op soft skills!