Ko van den Berge, algemeen directeur, gemeente Borsele over organisatieontwikkeling

Wat was de aanleiding om een op maat traject te volgen voor jullie totale organisatie?

We hebben afzonderlijke trainingen gehad voor onze medewerkers (afdelingsgewijs) en leidinggevenden. Beide waren gericht op het stimuleren van integrale samenwerking en het versterken van de eigen verantwoordelijkheid.

Welke veranderingen en resultaten binnen de afdeling zijn te merken n.a.v. dit traject?

De verhoudingen tussen mensen onderling en tussen afdelingen zijn goed. Maar als gevolg van de trainingen is het wederzijds begrip en de samenwerkingsbereidheid alleen maar toegenomen.

Hoe snel kon het geleerde worden toegepast?

Onmiddellijk.

Voldeed het traject aan jullie verwachtingen?

Meer dan dat. Naast de versterking van het wederzijds begrip heeft het heel veel positieve energie opgeleverd. Mensen zijn daardoor zakelijk en privé enorm gegroeid. Ook het inzicht in eigen en andermans communicatiestijl werkt erg positief.

Wat is je ervaring met de trainers van Maxwise?

Professioneel, hartelijk en betrokken.

Kun je aangeven waarin de training zich onderscheidt t.o.v. andere trainingstrajecten?

De enorme positieve energie die dit voor mensen heeft gegeven, zowel zakelijk als privé.