skip to Main Content

Training Soundwise Teams

Een training voor een betere onderlinge communicatie en begrip!

Communicatie

Het team functioneert professioneel naar wens. Het contact met de klanten is goed te noemen. Ook onderling gaan medewerkers goed met elkaar om. Echte problemen zijn er niet.

Toch is er een behoefte aan ontwikkeling en groei en dan met name op het gebied van onderlinge communicatie en samenwerking. Met name het onderlinge begrip, vermijden en oplossen van lichte irritaties en elkaar (positieve en negatieve) feedback geven verdient aandacht.

Dit om de goede sfeer goed te behouden, nog meer onderling begrip te creëren en eventueel om de werkprocessen efficiënter en klantgerichter te krijgen.

Of wellicht eens een keer wat anders voor het teamuitje of de teamdag?

Elkaar op een andere manier, die leerzaam en duurzaam is, leren kennen?

Hiervoor is de Soundwise communicatietraining uitermate geschikt. Een training waarin de volgende aspecten worden behandeld en verbeterd:

–        Omgang met collega’s
–        Onderling begrip
–        Samenwerking
–        Communicatie

Tijdens de training gebruiken we het model van DISC.

Het DISC-model is een wetenschappelijk model dat voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in kaart brengt met een indeling in vier hoofdstijlen namelijk D, I, S en C. Mensen maken doorgaans gebruik van een combinatie van twee, soms 3 van deze gedrags-en communicatiestijlen.

DISC is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

DISC bevordert zelfinzicht, open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams, vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie en het is goed inzetbaar bij werving- en selectieprocedures. DISC kent vele toepassingsmogelijkheden.

Diverse mogelijkheden

Afhankelijk van de vraag, behoefte van het team en het gewenste eindresultaat, bieden we de Soundwise communicatietraining aan in verschillende vormen:

Soundwise basis: 2 dagdelen op 1 dag, zonder profiel
Soundwise basis+: 2 dagdelen op 1 dag met profiel.
Soundwise extra: 3 dagdelen op 1 dag, zonder profiel
Soundwise extra+: 3 dagdelen op 1 dag, met profiel
Soundwise premium: 4 dagdelen verspreid over 2 dagen, met profiel.

Welke vorm het beste past bij de organisatie of het team, adviseren we graag aan de hand van een persoonlijk gesprek.

Back To Top