skip to Main Content

Training Maxellence MT

Een training over authentiek, inspirerend en motiverend leiderschap. Een training Maxellence speciaal geschreven voor managementteams, leidinggevenden, (evt. ondernemingsraden) en besturen.

Maxellence MT zorgt voor het behalen van meer (gezamenlijk) resultaat in minder tijd en/of het verhogen van kwaliteit van (werk)beleving. De deelnemers krijgen inzicht in hun functioneren en dat van anderen in hun persoonlijke en professionele leven. Ze zullen makkelijker omgaan met anderen en alle omstandigheden die invloed hebben op hun kwaliteit van zakelijk leven en de dagelijkse resultaten bepalen. Zij ervaren een exponentiële toename van hun vermogen om nieuwe resultaten te genereren, uiteraard voor zichzelf, maar zeker samen met de mensen met wie ze dagelijks omgaan.

Maxellence MT is specifiek voor MT’s geschreven en zorgt onder andere voor een heldere MT-visie en duidelijke communicatie die duidelijkheid, daadkrachtig optreden, resultaatgericht werken opleveren voor henzelf en iedereen met wie het MT samenwerkt.

De MT-leden zullen op een mensgerichte wijze gaan leiding geven, waardoor ze meer coachen, motiveren, inspireren en overtuigend communiceren.

Maxellence MT stimuleert derhalve het vermogen om een doeltreffend optreden te creëren en te handhaven.

Na de training is de deelnemer in staat om eerder opgedane kennis, (werk)ervaringen en persoonlijke competenties nog beter en nog effectiever te gebruiken.

Specifieke resultaten

 • Een (daad)krachtige en werkbare visie ontwikkeld hebben;
 • Krachtige samenwerking, sterkere relaties;
 • Positieve kijk op zichzelf, de organisatie, de medewerkers en omstandigheden;
 • Grote betrokkenheid en partnerschap (zowel onderling als naar de organisatie);
 • Meer productiviteit in minder tijd;
 • Hoge besluitvaardigheid, sterk oplossingsgericht (verantwoordelijk) denken;
 • Ruimte voor risico’s nemen en creativiteit;
 • Meer energie, inspiratie, plezier en enthousiasme;
 • Helderheid in doelen, regels en visie (binnen de organisatie);
 • Een wijze van leidinggeven die coachend, inspirerend en motiverend is.
 • Heldere en duidelijke communicatie;
 • Meer durf en zelfvertrouwen bij het MT en haar werknemers.

De verschillende fasen
Het traject is te verdelen is 3 stappen:

 • oriëntatiefase voor Maxwise;
 • training;
 • coaching;
 • evaluatie.

Oriëntatiefase voor Maxwise
Er vinden een of twee gesprekken plaats met (een vertegenwoordiger van) het MT. Tevens krijgt elke deelnemer vooraf een vragenlijst, waarvan de antwoorden ook zullen worden gebruikt in het verloop van de training.

Training
De training bestaat uit 3 aaneengesloten dagen, een terugkomdag en een tweetal coachsessies, welke verderop kort uiteengezet zijn.

Dag 1: Oordelen, leiderschap en feedback.
Dag 2: Integriteit, partnerschap, communicatie
Dag 3: inspiratie, visie vormen, werkafspraken maken
Dag 4: theorie, MT-visie en afronding

Coaching on the job
Afhankelijk van de MT-behoefte zal Maxwise na de training het MT als geheel in een tweetal sessies (2 dagdelen) coachen om het geleerde en de gemaakte werkafspraken praktisch en daadwerkelijk ‘on the job’ uit te voeren. Dit hoort bij de training.

Nadien is het eveneens mogelijk om de individuele deelnemers te coachen of te begeleiden ‘on the job’ om de nieuwe manier van leidinggeven praktisch vorm te geven. Het aantal sessies, de kosten hiervan, inhoud en werkwijze hoort niet bij de training en zal alsdan nader worden overeengekomen.

Evaluatie
Na afloop van de training vindt een gesprek plaats om het gehele proces te evalueren en te bekijken of er nog vervolgstappen wenselijk, danwel nodig zijn.

Interesse?
Neem dan contact met ons op voor het maken van een passende offerte.

Back To Top