skip to Main Content

Training Maxellence  Team

De Maxellence training, speciaal geschreven voor teams. Het is een training met als doel om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen binnen teamverband, waardoor een (h)echte samenwerking ontstaat.

Na de training is het team in staat om te werken vanuit een gezamenlijke heldere visie, van waaruit keuzes worden gemaakt en handelingen worden verricht. De onderlinge verhouding en die naar andere disciplines is dusdanig open en toegankelijk geworden dat mensen elkaar snel weten te vinden.

Maxellence Team zorgt voor het behalen van meer (gezamenlijk) resultaat in minder tijd en/of het verhogen van kwaliteit van (werk)beleving. De deelnemers krijgen inzicht in hun functioneren en dat van anderen in hun persoonlijke en professionele leven. Ze zullen makkelijker omgaan met anderen en alle omstandigheden die invloed hebben op hun kwaliteit van zakelijk leven en de dagelijkse resultaten bepalen. Zij ervaren een exponentiële toename van hun vermogen om nieuwe resultaten te genereren, uiteraard voor zichzelf, maar zeker samen met de mensen met wie ze dagelijks omgaan.

Maxellence Team is specifiek voor teams geschreven en zorgt onder andere voor een heldere visie op de samenwerking en duidelijke communicatie die duidelijkheid, daadkrachtig optreden, resultaatgericht werken opleveren voor henzelf en iedereen met wie het team samenwerkt.

De team-leden zullen op een mensgerichte wijze gaan leiding geven, waardoor ze meer coachen, motiveren, inspireren en overtuigend communiceren.

Maxellence Team stimuleert derhalve het vermogen om een doeltreffend optreden te creëren en te handhaven.

Na de training is de deelnemer in staat om eerder opgedane kennis, (werk)ervaringen en persoonlijke competenties nog beter en nog effectiever te gebruiken.

Specifieke resultaten

 • Een (daad)krachtige en werkbare visie ontwikkeld hebben;
 • Krachtige samenwerking, sterkere relaties;
 • Positieve kijk op zichzelf, de organisatie, de andere teamleden en omstandigheden;
 • Grote betrokkenheid en partnerschap (zowel onderling als naar de organisatie);
 • Meer productiviteit in minder tijd;
 • Hoge besluitvaardigheid, sterk oplossingsgericht (verantwoordelijk) denken;
 • Ruimte voor risico’s nemen en creativiteit;
 • Meer energie, inspiratie, plezier en enthousiasme;
 • Helderheid in doelen, regels en visie (binnen de organisatie);
 • Een wijze van leidinggeven die coachend, inspirerend en motiverend is.
 • Heldere en duidelijke communicatie;
 • Meer durf en zelfvertrouwen bij de teamleden.

De verschillende fasen
Het traject is te verdelen is 3 stappen:

 • oriëntatiefase voor Maxwise;
 • training;
 • coaching;
 • evaluatie.

Oriëntatiefase voor Maxwise
Er vinden een of twee gesprekken plaats met (een vertegenwoordiger van) het team. Tevens krijgt elke deelnemer vooraf een vragenlijst, waarvan de antwoorden ook zullen worden gebruikt in het verloop van de training.

Training
De training bestaat uit 3 aaneengesloten dagen, een terugkomdag en een tweetal coachsessies, welke verderop kort uiteengezet zijn.

Dag 1: Oordelen, leiderschap en feedback.
Dag 2: Integriteit, partnerschap, communicatie
Dag 3: inspiratie, visie vormen, werkafspraken maken
Dag 4: theorie, team-visie en afronding

Coaching on the job
Optioneel en afhankelijk van de behoefte kan Maxwise na de training het team in een tweetal sessies (2 dagdelen) coachen om het geleerde en de gemaakte werkafspraken praktisch en daadwerkelijk ‘on the job’ uit te voeren.

Evaluatie
Na afloop van de training vindt een gesprek plaats om het gehele proces te evalueren en te bekijken of er nog vervolgstappen wenselijk, danwel nodig zijn.

Interesse?
Neem dan contact met ons op voor het maken van een passende offerte.

Back To Top