Skip to content

Open trainingen

Wij geloven in  persoonlijk leiderschap. Leiderschap in persoonlijk functioneren, in samenwerking en in communicatie. Onze trainingen zijn pragmatisch, doelgericht en zeer effectief. Krachtige middelen worden ingezet om leiderschap te meten, te trainen en te ontplooien. Om duurzaam stappen te kunnen zetten, samenwerking te creëren en doelen sneller te behalen.

Elke training wordt gegeven in groepsverband, waarin elk individu zijn of haar lessen te leren krijgt. Om op persoonlijk vlak kracht, zelfvertrouwen en motivatie te vergroten en zodoende inzichten te verkrijgen wat tegenhoudt. Wat juist stimuleert of bijdraagt aan het halen van gestelde (team)doelen.

De trainingen hebben een interactief karakter. Er wordt dan ook een (pro)actieve houding van de deelnemers verwacht en gecreëerd. Theorie zal aan bod komen, om het geleerde of te leren onderdeel in praktijk te kunnen verklaren. Er zal veel gebruik gemaakt worden van ervaringsleer. Leren door te doen en te ervaren. We maken gebruik van processen, oefeningen (geen rollenspellen of trainingsacteurs), soms muziek en zelfstudie/huiswerk.

Kortom, onze trainingen zijn praktisch, resultaatgericht, confronterend, leerzaam, leuk en vooral inspirerend & verrijkend.

Doeltreffend. Bevlogen. Verrijkend.

Back To Top