Skip to content

Organisatie ontwikkeling

Wij geloven niet in de kracht van “dé organisatie” op zich. Nee, het zijn de (individuele) mensen die de kracht en het succes van een bedrijf bepalen. Samen én ieder voor zich.

Hoe groter het individuele (zelf)vertrouwen, zelfwaardering, openheid en mentale veerkracht, des te meer kunnen mensen hun kwaliteiten benutten en doen waar ze goed in zijn.

Hoe beter de (onderlinge) sfeer, samenwerking, focus, communicatie en oplossingsvermogen, des te beter functioneert de organisatie en rendeert het bedrijf.

Het succes wordt bepaald door de kwaliteiten van de mensen zo goed mogelijk te benutten en bij elkaar op te tellen.

We ondersteunen, coachen en trainen bedrijven om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn daarin een partner voor langdurige en structurele verbeteringen.

Afhankelijk van de behoefte en vragen van de organisatie leveren wij standaard en op maat gemaakte programma’s, altijd met het gewenste resultaat voorop.

Of het nu gaat over individueel geluk, professioneel succes, algemene- en specifieke ontwikkeling voor iedereen en/of samen sterker worden.


“Vanuit een heldere visie
verantwoordelijkheid dragen voor het gewenste resultaat
en daarmee het voorbeeld zijn”.

Dat is onze visie op persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Een definitie die als kapstok dient, houvast biedt én richting geeft. Vanuit deze definitie hebben we ook een schematische voorstelling – de leiderschapscirkel – ontwikkeld.

We onderscheiden en trainen 4 gedragingen die cruciaal zijn voor elke organisatie; integriteit, gedrevenheid, inspiratie en partnerschap.  Deze 4 gedragingen dienen te worden ondersteund of versterkt door 4 houdingen; vastberadenheid, openheid, dankbaarheid en verantwoordelijkheid.

De bedoelde ondersteuning of versterking werkt vice versa en is niet gekoppeld aan een bepaalde houding of gedrag. Het is als het ware een acceleratiemodel.

Al onze trainingen kennen een modulaire opbouw en bestaan altijd uit 1 of meerdere modules die een gedraging of houding (of een combinatie daarvan) stimuleren. Zo kunnen we inspelen op de behoefte van uw organisatie en blijven onze visie en kernwaarden gewaarborgd.

Uit onze rijke ervaring is gebleken dat dynamische organisaties behoefte hebben aan verantwoordelijkheid, transparantie en openheid in communicatie, empowerment, motiveren, stimuleren, onderling vertrouwen en samenwerken, werken vanuit een visie, professionaliteit, resultaatgerichtheid, empathie, coachend leidinggeven, inspiratie en creativiteit.

Allemaal resultaten die door onze trainingen beleefd, geïmplementeerd en geborgd worden.

Ervaringen met Organisatieontwikkeling

Ikzelf heb meerdere trainingen & opleidingen gevolgd. Er werd vaak veel beloofd, weinig waargemaakt. Op advies van één van mijn collega’s toch de knoop doorgehakt. Beslist geen spijt van. Tijdens het proces van de training is niet alleen gezocht naar de zwakke kanten maar werd ook veel nadruk gelegd op de gezamenlijke en (vooral) individuele kwaliteiten van de cursisten. Dat heeft een grote meerwaarde.…
Jan van der Pas
Maxwise biedt duidelijke meerwaarde in situaties waarin personen een belangrijke carrièrestap maken. ik heb dat als leidinggevende meerdere malen mogen ervaren.…
Peter Roeland
Naast de versterking van het wederzijds begrip heeft het heel veel positieve energie opgeleverd. Mensen zijn daardoor zakelijk en privé enorm gegroeid.…
Ko van den Berge
Het ervaringsleren was echt nieuw voor mij en het werkte. Ik kon er niet omheen lopen, me eruit kletsen, ik moest erdoor. Met het doorleven van gedragsalternatieven, is bij mij vertrouwen ontstaan dat ander gedrag kansrijk kan zijn in plaats van risicovol zoals ik het eerder zag. Voorbeeld het lopen in de communicatiestijl van een ander. Ik heb gevoeld hoe het voor een ander is om mij (met mijn communicatiestijl) tegen te komen. De feedback van mijn collega's was goud waard …
Suzanne Olde Riekerink

Doeltreffend. Bevlogen. Verrijkend.

Back To Top