Skip to content

Incompany producten

Naast ons maatwerk hebben we ook een aantal standaard producten. Trainingen die zich inmiddels hebben bewezen. Die al meerdere malen bij diverse organisaties zijn verzorgd en succesvol waren. De onderwerpen zijn alledaags en bij bijna elke organisatie nooit uitontwikkeld.

We hebben vaste (licht aanpasbare) programma’s op het gebied van leiderschap, communicatie, samenwerking en burn-outpreventie. Het kan gaan om een team, een bepaalde functiegroep, een bepaalde behoefte of simpelweg kennisdeling. Of het nu gaat over individueel geluk, professioneel succes, algemene- en specifieke ontwikkeling voor iedereen en/of samen sterker worden.

We kijken graag met u mee om te bepalen welk product het beste past bij uw organisatie!

Thema’s

Persoonlijk leiderschap

Vanuit een heldere visie handelen, trouw zijn aan belangrijke waarden, doelgericht aan de slag zijn, mensen motiveren, kwetsbaar durven zijn en ook nog denken in win-win?

Het kan. Wij noemen het persoonlijk leiderschap.

Zeer waardevol om in te investeren. Mensen worden krachtiger en daarmee de organisatie sterker.

Training Maxellence MT

Een training over authentiek, inspirerend en motiverend leiderschap. Een training Maxellence speciaal geschreven voor MT’s.

Pers. leiderschap – verkort

Diverse trainingen over één of meerdere onderwerpen (modules) uit onze leiderschapscirkel. Variërend van 1 tot 5 dagdelen., al dan niet met intervallen.

Training Maxellence

Maxellence is de training waarmee je het maximale haalt uit jouw persoonlijk en zakelijk leven. We noemen dit persoonlijk leiderschap.

Communicatie

Het team functioneert professioneel naar wens. Het contact met de klanten is goed te noemen. Ook onderling gaan medewerkers goed met elkaar om. Echte problemen zijn er niet.

Toch is er een behoefte aan ontwikkeling en groei en dan met name op het gebied van onderlinge communicatie en samenwerking. Met name het onderlinge begrip, vermijden en oplossen van lichte irritaties en elkaar (positieve en negatieve) feedback geven verdient aandacht.

Dit om de goede sfeer goed te behouden, nog meer onderling begrip te creëren en eventueel om de werkprocessen efficiënter en klantgerichter te krijgen.

Of wellicht eens een keer wat anders voor het teamuitje of de teamdag?

Elkaar op een andere manier, die leerzaam en duurzaam is, leren kennen?

Hiervoor is de Soundwise communicatietraining uitermate geschikt. Een training waarin de volgende aspecten worden behandeld en verbeterd:

  • Omgang met collega’s
  • Onderling begrip
  • Samenwerking
  • Communicatie

Tijdens de training gebruiken we het model van DISC.

Het DISC-model is een wetenschappelijk model dat voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in kaart brengt met een indeling in vier hoofdstijlen namelijk D, I, S en C. Mensen maken doorgaans gebruik van een combinatie van twee, soms 3 van deze gedrags-en communicatiestijlen.

DISC is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

DISC bevordert zelfinzicht, open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams, vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie en het is goed inzetbaar bij werving- en selectieprocedures. DISC kent vele toepassingsmogelijkheden.

Diverse mogelijkheden

Afhankelijk van de vraag, behoefte van het team en het gewenste eindresultaat, bieden we de Soundwise communicatietraining aan in verschillende vormen:

Soundwise basis: 2 dagdelen op 1 dag, zonder profiel
Soundwise basis+: 2 dagdelen op 1 dag met profiel.
Soundwise extra: 3 dagdelen op 1 dag, zonder profiel
Soundwise extra+: 3 dagdelen op 1 dag, met profiel
Soundwise premium: 4 dagdelen verspreid over 2 dagen, met profiel.

Welke vorm het beste past bij de organisatie of het team, adviseren we graag aan de hand van een persoonlijk gesprek.

Soundwise Teams

Een training voor een betere onderlinge communicatie en begrip!

Teamontwikkeling

Together Each Achieves More.  Samen meer bereiken en niet alleen in resultaat. Ook in vertrouwen, beleving, sfeer en voor elkaar door het vuur gaan. Het resultaat daarna is verbluffend.

Onze teamtrainingen zijn bijzonder effectief. We benaderen een team altijd vanuit de verschillende individuen (Each). Zodat je als individu goed leert samenwerken. Om vervolgens een gezamenlijke visie, doel, plan en acties te gaan bepalen. Wie heeft welke rol (functie is vaak al bepaald).

De individu is ook de meest interessante en beïnvloedbaar als het gaat om verbetering van resultaat. We behandelen begrippen als verantwoordelijkheid nemen, onderling vertrouwen, hulp vragen, je kwetsbaar durven op te stellen, omgaan met teleurstellingen (onderling), gedrevenheid & passie.

Daarmee verandert een werkhouding, een houding naar elkaar. Eilandjes worden verbonden, met weet elkaar sneller te vinden, kennis en kunde wordt makkelijker en sneller gedeeld. Ook wordt de werklast meer verdeeld en samen gedragen omdat men (nog) meer over heeft voor elkaar.

Samen meer voor elkaar krijgen of …… net zoveel in minder tijd. Wat u wilt.

Het resultaat in beide gevallen mag er zijn!

Training Maxellence Team

De Maxellence training, speciaal geschreven voor teams. Het is een training met als doel om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen binnen teamverband, waardoor een (h)echte samenwerking ontstaat.

Training Soundwise teams

Een training voor een betere onderlinge communicatie en begrip!

Back To Top