skip to Main Content

Privacy verklaring

Goed dat je dit leest! Wij nemen jouw privacy serieus en jij klaarblijkelijk ook!

We hebben dit zo veel mogelijk in begrijpelijke taal geschreven. Is er toch iets is onduidelijk voor je, bel of mail ons dan gerust! Deze privacyverklaring is opgesteld in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Identiteit van de gegevensverwerker

Maxwise Trainingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.maxwise.nl
Paardeweide 16 F-G
4824 EH Breda
+31 76 7505887
KvK: 20118454


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Maxwise Trainingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Maxwise Trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van online programma’s.
 • Het digitaal verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het digitaal verzenden van aanbiedingen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over (wijzigingen van onze) diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (in geval van bestelling van een fysiek product)
 • Om je een verjaardags-, wens-, kerst of ansichtkaart te kunnen versturen.
 • Maxwise Trainingen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Geautomatiseerde opslag, verwerking en besluitvorming

Maxwise Trainingen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maxwise Trainingen) tussen zit.

Maxwise Trainingen gebruikt de volgende (online) computerprogramma’s of -systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Active Campaign
  Dit is een e-mailmarketing systeem. Vanuit dit systeem ontvang je (online) aangevraagde producten (e-learning). Ook onze nieuwsbrief wordt vanuit dit systeem verstuurd.
 • WordPress
  Dit is een content management systeem ten behoeve van het maken en onderhouden van onze website.
 • Digitaal Kantoor
  Dit is een online administratie-, boekhoud- en CRM-pakket. Hierin worden jouw klantgegevens in opgeslagen, facturen opgemaakt en betalingen boekhoudkundig verwerkt.


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Maxwise Trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor een gratis product en/of onze nieuwsbrief hebben we enkel je voornaam en e-mailadres nodig. Indien je geen betaalde producten bij ons hebt afgenomen en je uitschrijft, verwijderen we je gegevens volledig uit ons systeem. We schonen onze systemen regelmatig op, doch uiterlijk eenmaal per jaar.
 • Als je bij ons een betaald product hebt afgenomen, hebben we meer gegevens van je. Wettelijk zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Daarna zullen we deze vernietigen.
 • Persoonsgegevens die we van je hebben ontvangen via een zogenaamde vragenlijst, behorende bij een betaald product, bewaren we 12 maanden na afloop van dat product. Daarna zullen we deze vernietigen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Maxwise Trainingen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maxwise Trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Maxwise Trainingen jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Naam Jurisdictie Doel Welke gegevens
Google Analytics Uitvoerend Inzicht krijgen in het gebruik en daardoor verbeteren van de website en het aanbod Enkel algemene gegevens – niet persoonlijk traceerbaard, zie verderop voor toelichting
Q4 Profiles Uitvoerend Produceren en opmaken van persoonlijk DISC-profiel. Voor- en achternaam, e-mailadres

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Maxwise gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maxwise Trainingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar max@maxwise.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Daarnaast adviseren wij het document te kenmerken met de tekst “ter beoordeling Maxwise Trainingen”. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Maxwise Trainingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Maxwise Trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via max@maxwise.nl


Jouw uitspraken
Alles wat je in persoonlijk contact met ons deelt, blijft onder ons. Dat geldt onder andere voor de teksten uit een persoonlijke mail of persoonlijke vragenlijst. We respecteren je privacy en zullen nooit zonder jouw toestemming jouw quotes met naam en toenaam plaatsen. Indien we verzekerd zijn, dat de quote niet naar jou te herleiden is en een inspiratiebron kan zijn voor andere (potentiele) deelnemers, kunnen we deze wel overnemen. Waar mogelijk zullen we ook in deze gevallen contact met je opnemen.

Tijdens onze trainingen vragen we alle deelnemers de gedane uitspraken te respecteren en deze nooit zonder toestemming met anderen buiten de zaal te delen.

Indien je online reageert op één van onze artikelen (zoals blogs en social media posts) is je privacy jouw eigen verantwoordelijkheid.

Wijzigingen en datum
Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds de actuele privacyverklaring vinden.
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 16 mei 2018.

Back To Top