skip to Main Content

Jan van der Pas, vml. directeur zorgcentrum over organisatieontwikkeling

Jullie hebben een training Persoonlijk Leiderschap & Samenwerking gedaan. Wat was de aanleiding?

Doel was zicht te krijgen op hetgeen de samenwerking tussen de hoofden van dienst bemoeilijkte en wat daaraan te doen. Beide resultaten zijn behaald. Met elkaar zicht gekregen op de onderliggende processen. Ook instrumenten mee gekregen om hierin verbetering aan te brengen. Veel zicht gekregen op eigen handelen binnen het proces. Met name dat laatste is constructief gebleken.

Hoe snel kon jullie het geleerde toepassen.

Eigenlijk direct. Zicht op eigen handelen, het handelen van trainingsgenoten en de processen maakte het simpel om daar direct mee in de weer te gaan. Fijn om mee te maken dat we daardoor onderling weer meer plezier en lichtheid ervaarde. We werden productiever en beslissingen werden makkelijker gemaakt.

Voldeed de training aan je verwachtingen.

Meer dan. Ikzelf heb meerdere trainingen & opleidingen gevolgd. Er werd vaak veel beloofd, weinig waargemaakt. Het heeft mij terughoudend gemaakt om aan een training te beginnen. Op advies van één van mijn collega’s toch de knoop doorgehakt. Beslist geen spijt van.

Wat is je ervaring met de trainers van Maxwise.

Integer, confronterend, werken gericht naar (het gevraagde) resultaat. Geen sociaal wenselijk gedrag maar van dwingend naar oprechtheid. Bij kwetsbare momenten eerst door laten maken en dan terughalen naar je waardevolle zijn.

Kun je aangeven waarin de training zich onderscheidt t.o.v. andere trainingstrajecten.

Zelfwerkzaamheid door de cursisten. De analyse van hetgeen fout ging in de samenwerking werd gehaald uit de cursisten en niet uit een theoretisch model. Dat draagt enorm bij tot het te bereiken inzicht en het persoonlijk draagvlak t.a.v. dat inzicht. Ook, vooral, onderling.

Tijdens het proces van de training is niet alleen gezocht naar de zwakke kanten maar werd ook veel nadruk gelegd op de gezamenlijke en (vooral) individuele kwaliteiten van de cursisten. Dat heeft een grote meerwaarde.

Iets wat je nog graag wilt teruggeven.

Om mijzelf kwetsbaar op te kunnen stellen heeft het mij erg geholpen dat de trainers zich kwetsbaar op durfde te stellen. Mijn ervaring is dat trainers zich normaal gesproken ‘alleswetend’ opstellen.

Back To Top