skip to Main Content

Ervaar de kernwaarden van het bedrijf.

Elk bedrijf heeft waarden. Kernwaarden. Waarden die typerend zijn voor de werkwijze of de manier waarop gehandeld wordt naar klanten. Waar vanuit gewerkt wordt en kenmerkend zijn voor de houding en het gedrag van alle medewerkers.

Waarden, begrippen, die ervoor zouden moeten zorgen dat het personeel en de klanten weten wat ze aan elkaar hebben.

Met deze workshop gaan de medewerkers de kernwaarden ervaren, beleven en doorleven.

Door middel van een uitgebreide intake krijgen we een goed beeld van de betreffende kernwaarden. Daarna zullen we in overleg met u een praktisch haalbare workshop ontwerpen, waar in de kernwaarden van het bedrijf door middel van allerlei oefeningen aan bod komen. Zodat iedereen kan ervaren en dus weten wat bedoeld wordt met de anders misschien wel mooie woorden zonder al te veel beleving.

Tiemen Schra & Frank Minnee over Kernwaarden

Begin 2017 heeft MaxWise mede invulling gegeven aan onze Kernwaarden. Met onze vijf kernwaarden; Veilig, Meesterschap, Menselijk, Oprecht en Lef, geven wij richting aan ons bedrijf. Wij hadden de wens om deze kernwaarden ook echt over te brengen aan onze mensen. Vanuit deze opdracht heeft MaxWise invulling gegeven aan Veilig, Menselijk en Oprecht. Ons management en leidinggevende hebben op deze dag met elkaar deze waarden echt gevoeld en beleefd. Een dag waarop wij ons verbonden voelen als collega’s, maar vooral als mensen die van dag tot dag samenwerken aan het succes van ons bedrijf.

Voorbeeld:

Begin 2017 heeft Baas BV ons gevraagd een zogenaamde kernwaarden dag te begeleiden. Baas BV heeft als onderdeel van haar missie en visie, vijf kernwaarden benoemd; Veilig, Meesterschap, Menselijk, Oprecht en Lef. De kernwaarden staan centraal in de diensten naar klanten en het welzijn van de medewerkers.

De dag is georganiseerd voor het management en het leidinggevend middenkader. Het doel was om op een innoverende, (licht) confronterende en vooral boeiend manier de kernwaarden te beleven. De deelnemers hebben de kernwaarden op diverse manieren en in verschillende vormen ervaren. Zij hebben elkaar op een andere manier leren kennen en zijn aan de slag gegaan met de kernwaarden. Niet praten, maar ten uitvoer brengen in de praktijk! 

Op basis van de kernwaarde Meesterschap was er een workshop georganiseerd waarin divers technisch personeel liet zien wat hun werk inhield, waarna de leidinggevende zelf aan de slag konden. Zij kregen zelf de kans om het vakmanschap van de collega’s te ervaren. Ook het Veilig werken was onderdeel van de workshop.

De kernwaarden Menselijk, Oprecht en Lef kwamen als eerste aan bod in een lagerhuis-discussie, waarbij allerlei prikkelende vragen de revue passerende. Dit gaf de deelnemers de kans om eerlijk hun mening te geven in een uitdagende setting. Zowel de onderwerpen als ook de interactie werd gaandeweg steeds intenser. In een veilige omgeving konden alle deelnemers zich uitspreken en kreeg men zelfinzicht over Oprecht zijn.

De kernwaarden Menselijk, Oprecht en Lef kwamen ook terug in de vorm van een “over de streep”. De deelnemers werden uitgenodigd persoonlijke vragen te beantwoorden door over de streep te lopen. De vragen waren vooraf zorgvuldig samengesteld en gaven de deelnemers de kans hun kwetsbare en eerlijke kant te laten zien. Iedereen heeft dingen meegemaakt en niet alles deel je met collega’s. In deze veilige omgeving kunnen de deelnemers in alle oprechtheid laten zien, hij zij hun omstandigheden en situaties ervaren.

De deelnemers waren geraakt door zichzelf en door wat anderen lieten zien. Na de laatste vraag “wie is er geraakt door een ander en ervaart mede daardoor verbinding, samenzijn en liefde”, staken alle deelnemers bevestigend over. Een mooi en indrukwekkend proces!

De dag is afgesloten met de focus op de kernwaarde Lef. De deelnemers konden laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Onder begeleiding van twee Hakka meesters leerden de deelnemers hun eigen traditionele “Hakka”. Schreeuwen, stampen, slaan en zoveel mogelijk herrie maken. Alles uit jezelf halen om de ander te imponeren, misschien zelfs “bang” te maken. De deelnemers hebben het ervaren als leuk, uitdagend, indrukwekkend en stoer!

Door een zorgvuldige opbouw in het programma zijn de deelnemers steeds meer van zichzelf en elkaar gaan zien op een Veilige, Menselijke en Oprechte manier. Dit vraagt een Lef van de deelnemers en toont hun Meesterschap!

Alle deelnemers gaven zich voor 100% en waren trots op het uiteindelijke resultaat. Als individu en als groep gaven zij samen uiting geven aan de kernwaarden van Baas BV.

Back To Top