skip to Main Content

Nieuwe doelen 2024? Eerst even terugkijken naar 2023.

We zitten alweer in februari 2024 en veel mensen hebben wellicht begin van het jaar nieuwe doelen gesteld voor 2024.

Tijd voor reflectie en laten we ook nog even stilstaan bij de doelen die je had gesteld voor 2023. Misschien heb je sommige behaald of bijna, terwijl andere onaangeroerd zijn gebleven?

Hoe kan dat nou? Was dat de bedoeling toen je ze ergens in dit jaar stelde? Of zag je misschien beren op de weg, nam de waan van de dag over, had je het te druk, durfde je geen hulp te vragen of waren er andere omstandigheden die in de weg stonden.

Interessant is om te kijken waarom je sommige doelen moeiteloos haalt, terwijl andere blijven liggen. Gek eigenlijk he, want dat was niet de bedoeling toch? Vaak denken we er niet te veel bij na en is het meer een gegeven.

Het wordt veroorzaakt door een fenomeen dat vaak onopgemerkt blijft, maar aanzienlijke gevolgen kan hebben op persoonlijk en professioneel vlak. Het is een vorm van onbewust averechts gedrag en we noemen het contraproductief gedrag.

In dit artikel zullen we onderzoeken hoe je contraproductief gedrag kan herkennen, waarom mensen dit gedrag toch vertonen, en welke impact het kan hebben op individuen en hun omgeving.

Hoe kan je contraproductief gedrag herkennen:

 1. Weerstand tegen verandering: Contraproductief gedrag manifesteert zich vaak in een sterk verzet tegen veranderingen, zelfs wanneer deze veranderingen ten goede komen.
 2. Vermijden van verantwoordelijkheid: Mensen die contraproductief gedrag vertonen, hebben de neiging verantwoordelijkheid te ontlopen en anderen de schuld te geven voor problemen.
 3. Negatieve houding: Een negatieve houding ten opzichte van werk, taken, resultaten, succes of eigen kwaliteiten kan een teken zijn van contraproductief gedrag.
 4. Jezelf niet of minder laten zien: Een terugtrekkende houding die ervoor zorgt dat we onze mening of ideeën niet zo snel meer geven, onze grenzen niet of nauwelijks aangeven (inclusief nee zeggen) of onze eigen doelen, dromen wensen opzij zetten.
 5. Het liefste alles zelf of op je eigen manier willen doen: Dit gedrag zorgt ervoor dat je teveel taken/werkzaamheden op je neemt, geen hulp inschakelt of niet open staat voor suggesties of andere manieren.
 6. Uitstelgedrag: Wel ergens aan beginnen, maar niet afmaken of steeds opnieuw uitstellen.

 Waarom doen we het?

 1. Angst voor falen/ niet goed genoeg te zijn/ afgewezen te worden: Contraproductief gedrag dient dan als een vorm van zelfbescherming.
 2. Gebrek aan motivatie: Een tekort aan motivatie, vaak gekoppeld aan een gebrek aan interesse in taken, kan leiden tot contraproductief gedrag.
 3. Onrealistische verwachtingen: Soms ontstaat contraproductief gedrag uit onrealistische verwachtingen, waarbij mensen bij voorbaat het gevoel hebben dat ze zullen teleurstellen.

 Impact op individuen en omgeving:

 1. Persoonlijk welzijn: Contraproductief gedrag kan leiden tot stress, frustratie en het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen gaat omlaag.
 2. Teamdynamiek: In een professionele omgeving kan contraproductief gedrag de eerlijkheid, veiligheid en motivatie verstoren en daarmee de samenwerking bemoeilijken.
 3. Gebrek aan groei: Het belemmert persoonlijke en professionele groei doordat kansen worden gemist en vaardigheden niet worden ontwikkeld.

Het herkennen van contraproductief gedrag is dus essentieel voor zowel individuen als organisaties om constructieve maatregelen te nemen. Door inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van dit gedrag, kunnen we werken aan het doorbreken van de vicieuze cirkel en streven naar productievere en gezondere levens- en werkgewoonten.

In onze trainingen, zoals de Maxellence en Go For Succes zoomen we in op dit, toch wel vervelende en averechtse gedrag. Want als je dit gedrag kunt herkennen en hier goed op kunt anticiperen… dan gaat het dit jaar wel goedkomen met je doelen!

Ik ga ervoor. Jij ook?

Jeroen.

Back To Top