Donald Kwint, beleidsontwikkelaar sociale zekerheid, over Master

Wat zijn je concrete resultaten tijdens en na de training?

Ik kom snel in actie en stel geen zaken uit. Ik ben krachtiger en aanwezig in situaties waar ik me voorheen niet op mijn gemak was. Ik wik en weeg mijn woorden niet of veel minder. Ik reageer spontaner, ik weet veel makkelijker op mezelf te reflecteren. Het leidt bij mij tot betere prestaties op mijn werk en veel meer lol en liefde in privé relaties.

Hoe snel kon je het geleerde toepassen?
Direct. Vanaf dag 1 en uiteraard met vallen en opstaan.

Voldeed de training aan je verwachtingen?
Ruimschoots, hoe Jeroen en Joyce het hebben gedaan weet ik niet. Ik voel me beter in balans en ervaar veel meer kracht en bewustzijn vanuit mezelf. 

Wat is je ervaring met de trainers van Maxwise?
Prachtige trainers. Nemen geen blad voor de mond, zijn direct en altijd met respect en liefde voor de deelnemers. Ze zitten er niet om aardig gevonden te worden, het gaat puur en alleen om het maximale resultaat bij alle deelnemers aan de training. 

Kun je aangeven waarin de training zich onderscheidt t.o.v. de Maxellence? Wat is de meerwaarde van de master na de Maxellence al hebt gedaan?
Het is de kroon op de maxellence. Na de maxellence waren er nog steeds situaties waarin ik me klein en onzeker voelde en dit gevoel niet snel omgedraaid kreeg. Na de Master training overkomt het me niet of weet ik dat binnen korte tijd om te draaien. Ik voel veel meer balans en kracht vanuit mezelf. Ik ben sneller, creatiever. 

Iets wat je nog graag wilt teruggeven is:
De Master gaat over je negatieve/blokkerende overtuigingen. Ik ervaar echt alsof ik ben bevrijd van donkere wolken die mijn persoon kleiner maakten dan ik was.